Financiële autonomie vanuit sociaal ondernemerschap

Onze economie is zich in een sneltreinvaart aan het herijken. Alleen is dat besef nog niet bij alle instanties aanwezig. Daar is nog te weinig beweging. Het mag dan volgens de media beter gaan met de economie. Maar in feite bevinden we ons een repeterende spiraal. Schulden blijven hoog, onevenredige bonussen blijven bestaan en retailers oude stijl vallen om.

Nieuwe generatie actief op zoek naar neveninkomen

We zijn nog niet in staat om bestaande dogma’s uit ons systeem te krijgen. Juist in de huidige politiek ontbeert het nog te veel aan toekomstvisie over hoe onze maatschappij significante wijzigingen ondergaat.

Als consument zoeken wij juist nu een structurele oplossing voor een meer stabiele financiële situatie. Nu en vooral in de toekomst. Het opbouwen van een eigen of additioneel inkomen vanuit eigen kracht en netwerk. Juist dit gegeven maakt het dat mensen op zoek zijn naar additioneel inkomen waar ze eigen producten en diensten ter beschikking stellen vanuit hun netwerk.

De combinatie van bestaand inkomen en residueel inkomen zal de komende jaren dan ook het antwoord vormen op de huidige economische onzekerheid. Een gezonde financiële toekomst met een residueel inkomen vanuit royalty’s. Deze inkomsten blijven in lengte van dagen en ook bij volgende generaties doorgaan. En Beyuna biedt hiervoor een aantrekkelijke oplossing.

Net als met de groeiende deeleconomie maakt ons netwerk model het verschil met een kwalitatief hoogwaardig product en een digitaal affiliate platform.

Het succes van nieuwe economische verdienmodellen zoals Uber, AirBnb en SnappCar bewijzen deze nieuwe niet meer te achterhalen tendens. Want juist de mogelijkheid van een extra inkomen maakt deze modellen zo aantrekkelijk voor consumenten.

Een gelijkenis met Uber is voorhanden

Uber is de exponent van een bedrijf dat niet beschikt over activa (auto’s) maar juist makelt in superieure vervoersdiensten. Hoogwaardige informatietechnologie om aanbieder en afnemer bij elkaar te brengen. Beyuna heeft geen outlets maar stelt een netwerkconcept ter beschikking om aanbieder en afnemer bij elkaar te brengen en dit vanuit informatietechnologie en een digitaal platform optimaal te organiseren.

In ons model gaan wij uit van het principe van evenwichtige verdiencapaciteiten en inkomen. De essentie van het Beyuna is dat participanten profiteren van het succes van het product wat zij zelf distribueren in de markt.

Er is ook een parallel te trekken naar het huidige succes Alibaba. Ook dit internationale succes is te verklaren omdat de inkomsten juist weer terugvloeien naar de distributeurs op het platform. Het mag duidelijk zijn. Er is geen weg terug. De nieuwe netwerk concepten gaan een structurele rol spelen in de herijking van de mondiale economie.

Gebalanceerde win-win situatie

Ons model kan alleen maar renderen bij enthousiaste gebruikers van Beyuna voedingssupplementen. Er is geen duidelijkere formule dan “try it before you buy it”. Sampling werkt alleen maar als je product goed genoeg is. Het is rechtvaardig en transparant maar wel vanuit een ijzersterke formule.

Als de Beyuna producten niet het beloofde resultaat opleveren, dan worden deze ook niet verder gekocht. Het is een volledig gebalanceerde win-win situatie. Distributeurs zijn zelf overtuigd over de werking van de Beyuna producten en het motiveert hen om er een extra inkomen mee op te bouwen. Ze gebruiken zelf de producten en samplen deze in hun netwerk. Vanuit hun gedrevenheid stellen zij duidelijk doelen.

Lucas IJsbrandy, CEO Beyuna