Keurmerken

Non-GMO

GMO staat voor Genetically Modified Organisms, ook wel Genetisch Gemodificeerd Organisme in het Nederlands. Van deze organismen is het genetisch materiaal (DNA) op kunstmatige wijze aangepast waardoor ze nieuwe eigenschappen krijgen. Er zijn geen onderzoeken van wat voor effect het heeft op lange termijn op de gezondheid.

Alle producten van Beyuna zijn GMO vrij, de ingrediënten zijn dus verbouwd op grond wat niet bewerkt of bespoten is en de ingrediënten zijn op natuurlijke manier verbouwd.

Z-Index

Als intermediair in zorginformatie verzamelt, controleert, verrijkt, koppelt, beheert en verspreidt Z-Index gegevens van alle zorgproducten en plaatst deze in de G-Standaard. Z-Index biedt ondersteuning aan artsen, apothekers, het bedrijfsleven, de overheid en zorgverzekeraars bij het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en de vergoeding van zorgproducten.

Klik hier voor een lijst van onze producten met Z-index nummer.

De G-Standaard

De G-Standaard is een databank die het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat relevante gegevens over zorgproducten die verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en zelfzorgproducten.

Alle openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars in Nederland maken gebruik van de G-Standaard.

EFSA

De European Food Safety Authority (Europese voedselveiligheidsautoriteit, EFSA) is een bureau (agentschap) van de Europese Unie die onafhankelijke wetenschappelijke adviezen geeft over voedselveiligheid. Op hun wetenschappelijke bevindingen wordt het Europese beleid en wetgeving op gebied van voedselveiligheid gebaseerd.

De EFSA verzamelt wetenschappelijk informatie van over de hele wereld en volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen. Op basis hiervan beoordelen ze risico’s.