Onderscheidende kwaliteit in voedingssupplementen

Ecologische voeding en duurzame voedingssupplementen vormen de aanjagers in de snel groeiende markt van gezonde voeding. En mede door de toenemende vergrijzing zal deze markt het komend decennium sterk aan belang winnen.

Consumenten worden ook door de toenemende transparantie steeds kritischer. Er worden vragen gesteld bij de werking van supplementen en tot welk resultaat het leidt voor een gezond leven. Ook de discussie rondom GMO speelt hierin een belangrijke rol. Consumenten willen duidelijkheid rondom de kwaliteit van de ingrediënten.

Juist onze visie op deze hoge kwaliteitsparameter zal van Beyuna een wereldspeler maken. Beyuna gelooft in de toekomst van hoogwaardige GMO-vrije producten.

Clean Labeling

Een belangrijke trend die plaats vindt in de afgelopen jaren is clean labeling. Consumenten worden steeds bewuster van de samenstelling van producten en lezen vaker de etiketten. Er is steeds meer vraag naar 'schone' voedingsproducten met minder additieven. Consumenten willen herkenbare ingrediënten en steeds minder overbodige ingrediënten zoals smaak-, geur- en kleurversterkers. Ook TNO ziet deze trend steeds meer opkomen en ondersteunt producenten bij het vervangen van deze voedingsadditieven. Clean Labeling staat bij Beyuna hoog in het vaandel. De producten van Beyuna worden constant op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten verbeterd en aangepast en 'cleaner' gemaakt.

Eigen objectief onderzoek

Rondom het resultaat van voedingssupplementen worden door fabrikanten nauwelijks harde uitspraken rondom resultaat gedaan. Dit heeft onder andere te maken met de Claimsverordening, een wet die bepaald welke claims er gemaakt mogen worden over ingrediënten. Daarom initiëren wij in tegenstelling tot grote voedselproducenten altijd eigen objectief onderzoek. Wij onderzoeken zelf de samenstelling van de juiste ingrediënten voor onze voedingssupplementen. Want juist langdurige studies leveren onderbouwing voor de werking van supplementen. Wij willen juist aantonen dat iets werkt of niet werkt. Meer wetenschappelijke zekerheid en dus geloofwaardigheid.

Geen overvloedige range van producten

Deze intensieve onderzoeken worden gedragen door ons principe dat wij alleen kiezen voor het beste product in een bepaalde range. Niet voor niets. Veel fabrikanten bieden veel verschillende varianten per vitamines, bijvoorbeeld Vitamine C. Wij kiezen niet zoals de bestaande industrie voor een grote range aan producten met diverse sub producten. Wij hanteren per range juist maar 1 product maar dan wel het product dat naar onzes inziens toonaangevend in de wereld is vanuit optimale voedingswaarde en opnamevermogen.

Dit verklaart ook het hoge segment waarin we zitten. De prijs wordt verklaard door de patenten en alle keuringen rondom onze producten. Natuurlijke zuivere ingrediënten die worden opgenomen in het lichaam kosten ten ene male meer dan synthetische ingrediënten.
Beyuna producten worden altijd gekeurd op doping en al onze producten voldoen aan alle internationale wetgeving. Onze uitingen zijn volgens de EFSA wetgeving en worden door de KOAG KAG gecontroleerd. Deze instantie controleert de juiste informatie op onze folders en etiketten en geven een KAG nummer af als uitingen goedgekeurd zijn. Deze nummers zijn te vinden op onze etiketten en folders.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Dit is een voedselveiligheids-systeem. Bedrijven die met voedsel omgaan voorkomen hiermee dat de veiligheid van ons eten in gevaar komt. Beyuna zorgt ervoor dat alle producenten met wie zij samenwerken een HACCP certificaat heeft.

EFSA

Beyuna voldoet aan de eisen van de European Food Safety Authority (Europese voedselveiligheidsautoriteit, EFSA). Dit is het bureau van de Europese Unie die onafhankelijke wetenschappelijke adviezen geeft over voedselveiligheid. Op hun wetenschappelijke bevindingen wordt het Europese beleid en wetgeving op gebied van voedselveiligheid gebaseerd.

NPN

Natuur- en gezondheidsProducten Nederland (NPN) is de branchevereniging voor producenten, grondstofleveranciers, groothandelaren, importeurs en distributeurs van voedingssupplementen, zoals vitamine- en kruidenpreparaten. NPN zet zich in voor een breed aanbod van goede supplementen. De organisatie is volledig op de hoogte van de nieuwste wetgeving en etikettering. NPN is een actieve vereniging die de gezamenlijke belangen behartigt van zo’n 90 leden.

NZVT

Topsporters gebruiken vaak voedingssupplementen. Om (top)sporters op doping gecontroleerde supplementen te bieden heeft NPN samen met NOC*NSF en de Nederlandse Dopingautoriteit het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) opgezet. Hiermee kunnen zij topsporters en hun begeleiders informatie en zekerheid bieden over schone voedingssupplementen, zodat de kans op positieve dopinguitslagen als gevolg van het gebruik van voedingssupplementen zo klein mogelijk is.

Wat houdt het NZVT-systeem in?

Analyse van supplementen op afwezigheid van dopinggeduide stoffen door een gerenommeerd laboratorium. Extra maatregelen aanvullend aan HACCP op het gebied van productontwikkeling, inkoop, productie, controle en etikettering van deze voedingssupplementen.

Onafhankelijke borging door het RIKILT.

Informatie voor topsporters over goedgekeurde producten via www.antidoping.nl/nzvt.

Z-Index

Als intermediair in zorginformatie verzamelt, controleert, verrijkt, koppelt, beheert en verspreidt Z-Index gegevens van alle zorgproducten en plaatst deze in de G-Standaard. Z-Index biedt ondersteuning aan artsen, apothekers, het bedrijfsleven, de overheid en zorgverzekeraars bij het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en de vergoeding van zorgproducten.

De G-Standaard

De G-Standaard is een databank die het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat relevante gegevens over zorgproducten die verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en zelfzorgproducten.

Alle openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars in Nederland maken gebruik van de G-Standaard.

Paul Gebbink, oprichter Beyuna