Overerfbaar inkomen

Je bouwt iets op wat bij ziekte een doorlopend inkomen biedt en bij overlijden kan worden overgedragen aan uw erfgenamen.